ბუღალტრული პროგრამები ენის კურსები ბიზნეს კურსები კომპიუტერული პროგრამები სამართლის კურსები გაცვლითი პროგრამა

"ევროპული ცენტრი" -აცხადებს მიღებას  ბიზნესის-სახელშეკრულებო  კანონმდებლობის შემსწავლელ კურსზე,  პროგრამის გავლა შეუძლია ნებისმიერ პირს, რომელსაც სურვილი აქვთ მიიღოს სრულყოფილი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა ბიზნესის კანონმდებლობაში, მსმენელები გაერკვევიან ბიზნეს სამართლის ძირითად საკვანძო საკითხებში, შეექმნებათ სრული წარმოდგენა ბიზნესის მარეგულირებელი სამართლებრივი ნორმების (სისტემის), მისი წარმოების სამართლებრივი საშუალებების, მეთოდებისა და წყაროების შესახებ. 

პროგრამა მოიცავს:

1. სამოქალაქო ურთიერთობის პირები:

** ფიზიკური პირები
** იურიდიული პირები
** არასამეწარმეო იურიდიული პირები.

2. სამეწარმეო სამართლებრივი სუბიექტები:


** სამეწარმეო საქმიანობა
** ინდივიდუალური მეწარმე
** სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
** კომანდიტური საზოგადოება
** შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
** სააქციო საზოგადოება
** კოოპერატივი
** მთლიანი მიმოხილვა
** პრაქტიკული მაგალითები და კეისები.

3. საგადასახადო სამართლებრივი ურთიერთობის მხარეები:


** მიკრო ბიზნესი
** მცირე ბიზნესი
** ინდივიდუალური მეწარმე
** ამხანაგობა
** მთლიანი მიმოხილვა
** პრაქტიკული მაგალითები და კეისები.

4. სახელშეკრულებო და ვალდებულებითი სამართალი:

** სამართლებრივი სიკეთე
** სახელშეკრულებო ურთიერთობის მხარეები
** ბიზნეს გარიგებისათვის საჭირო ყველა სახელშეკრულებო ურთიერთობის სახეები:

- იჯარა
- იპოთეკა
- თავდებობა
- სესხი
- სერვიტუტი
- უზურფრქტი
- მომსახურება
- და სხვა.

5. ბიზნეს პრაქტიკული მაგალითები.

6. ბიზნეს პრაქტიკული კეისები.

კურსის ხანგძლივობა: 6 კვირა, კვირაში 2 დღე.
ლექციის ხანგძლივობა: 2:00 სთ.
კურსის ღირებულება: 400 ლარი.

კურსს უძღვება წარმატებული პრაქტიკოსი იურისტი, საერთაშორისო საწარმოს ხელმძღვანელი, ასევე მასტერ კლასებს სამეწარმეო  სამართალში ჩაატერებს საგანგებოდ მოწვეული ცნობილი იურისტები.

კურსის განმავლობაში ჩატარდება შუალედური და შემაჯამებელი ტესტირება.
კურსის ბოლოს გაიცემა ევროპული სტანდარტების შესაბამისი სერტიფიკატი .
 

რითი გამოირჩევა ევროპული ცენტრის ტრენინგები?

  • ზრდასრულთა სწავლების პრინციპებზე დაფუძნებული;
  • პრაქტიკაზე ორიენტირებული
  • მოკლევადიანი და ეფექტური;

კურსის ბოლოს ჩატარდება ფინალური ტესტირება.
კურსის დასრულების შემდგომ გაიცემა "ევროპული ცენტრის" სერტიფიკატი.

დარეგისტრირდი ჩვენი საიტის მეშვეობით 

 

ან დარეკე:  (+995 32) 2 238 234, 2 33 24 19

created by artmedia